RETNINGSLINJER FOR BRUK AV BILDER

Denne foto- og filmbanken er et samarbeid mellom NordNorsk Reiseliv AS (www.nordnorge.com) og flere regionale aktører som eks. Bodø i vinden, Destination Helgeland, Destination Lofoten, Tromsø-regionen. Retningslinjer, registrering og bestilling av bilder gjøres via NordNorsk Reiseliv, for å gjøre det enklere for deg som bruker av banken. Hvis du har spørsmål, ta kontakt pr epost foto@nordnorge.com.

NordNorsk Reiseliv og våre samarbeidspartnere er ikke ansvarlig for kunstnerens opphavsrett ved bruk av foto fra NordNorsk fotobank. Retningslinjene er du som bruker selv ansvarlig for å overholde. BONO (www.bono.no) vil kunne være behjelpelig med rådgivning og innhenting av samtykke til publisering av fotografi som gjengir kunstverk i databasen.

  

Hva kan man bruke bildene til?

Vi gjør oppmerksom på at bildene er delt inn i 2 kategorier, for REISELIVET eller for NÆRINGSLIVET, og kan kun benyttes til:

 • Profilering av Nord-Norge med regioner og steder i fylket som reisemål, samfunn og næringsliv, eks. bygge et områdes omdømme som turist- og studentby, arbeids- og bosted.
 • Generelle presentasjoner som har å gjøre med steder og regioner i Nord-Norge.
 • Presse / journalister kan benytte bildene i mediaomtaler som har å gjøre med steder og reisemål i Nord-Norge.
 • Produksjonen eller bestillingen er gjort for NordNorsk Reiseliv as eller underliggende destinasjoner.
 • Direkte markedsføring eller bygge omdømme av Nord-Norge som reisemål.
 • Trykk på ulike give-aways som har til hensikt å markedsføre Nord-Norge.

All bruk av disse bildene er gratis for bruker, i tråd med formålene ovenfor og innenfor rammene nedenfor.

  

Bildene kan imidlertid ikke benyttes til... :

 • kommersielt formål, dvs. ikke i produksjoner som er ment for salg (unntak: reiselivshåndbøker, presse/media).
 • utlån, videresalg eller overlevering til andre brukere uten vårt samtykke.
 • trykk på produkter og effekter som er ment for salg, hvor bildet er salgsutløsende.

Om du er i tvil om din bruk av bildene er innenfor formålet med basen, ta kontakt med en av disse:

 • NordNorsk Reiseliv as (foto@nordnorge.com)
 • Eier/Opphavsrett (står evt. på bilde)
 • Fotograf direkte (står evt. på bilde)

  

Hvor mye kan en bearbeide bildene?

Det kan gjøres endringer i form av utsnitt av bildene. Elektronisk manipulering kan kun utføres etter skriftlig samtykke fra fotografen selv. Film og foto må ikke endres eller gjengis slik at fotografens anseelse blir krenket.

  

Hva må man huske på ved bruk av bildene?

 • Hvert bilde skal krediteres med fotograf/eier/sted som er oppgitt i filnavnet til hvert bilde ved nedlasting. Filnavnet er med andre ord krediteringen du skal benytte.
 • Brukeren henstilles også om å opplyse om stedet bildet er tatt så langt er mulig og naturlig. Opplysninger om hvor bildet er tatt, ligger i filnavnet til det enkelte bilde.
 • Bilder som legges ut digitalt skal ikke overskride 1920 pixler i bredde/høyde.
 • Bilder må slettes etter bruk til omsøkt formål. Ønsker du å benytte bildene i ytterligere produksjoner, må bildene bestilles på nytt.

  

Hvem har ansvar ved brudd på retningslinjene?

 • Personen som bestiller bildene er ansvarlig for at bildene blir brukt i henhold til våre retningslinjer, samt at opplysningene i registreringsskjemaet stemmer overens med bruken av bildet.
 • Ved bruk av bilder i strid med retningslinjene, kan fotograf fakturere bestiller NOK 10 000 pr. bilde.
 • Dersom bilder fra fotobanken blir brukt i reproduksjon uten fotokreditering som beskrevet ovenfor, kan fotograf fakturere den som opprinnelig bestilte bildet i henhold til standard markedspris for tilsvarende bruk. 

  

Hva betyr rød, gul og grønn fargekode?

 • ■ RØD fargekode betyr at bildene kun kan benyttes av virksomheter med spesiell avtale om dette. Evt. bruk og honorar for disse bildene må avtales med fotograf eller NordNorsk Reiseliv as direkte.
 • ■ GUL fargekode betyr at det skal innhentes samtykke til den aktuelle bruken fra innehaver eller den som har opphavsrett. Den som skal bruke fotografiet er ansvarlig for at slikt samtykke er innhentet. 
 • ■ GRØNN fargekode betyr at bildene kan benyttes av alle sålenge de generelle retningslinjer overholdes(se punkt ovenfor “Hva må man huske på ved bruk av bildene”)

 

TIPS OG RÅD FOR ENKLERE SØK

For at det skal bli lettere for deg som bruker av vår fotobank, følger her noen tips og råd om hvordan søkemenyen til venstre og menyen i topp kan benyttes optimalt.

  

Valgmuligheter i SØKEMENYEN til venstre 

1. Valg av MEDIEBANK

Her kan du velge MEDIEBANK enten for Reiseliv eller Næringsliv - som standard er denne satt til Reiseliv.

De ulike mediebankene lister videre ulike KATEGORIER med egne check-bokser under, som man kan benytte for å begrense sitt søk med.  

2. Valg av REGION

Her kan du velge å søke på alle regioner eller velge en spesiell region. Nord-Norge er inndelt 12 ulike regioner som er listet fra sør til nord i flippmenyen.

3. Valg av VERKTØYKASSE

Ulike grupper har også egne verktøykasser. Disse lister bilder som er relatert ulike prosjekter eller bilder som tilhører utvalgte samarbeidspartnere. 

4. Finne ønsket  FOTOGRAF

Når man søker etter en bestemt fotograf vil man få opp forslag i dette feltet så snart man har begynt å skrive. Hvis man skriver feks "An" vil automatisk alle fotografer i databasen, som begynner på "An", listes opp som alternativer.

5. Bruk av FRISØK

Frisøk gir muligheten til å søke på alt fra kommuner, type aktiviteter etc. Hvis man her skriver "sykkel", vil man kun få opp de som får treff på "sykkel" og feks "sykler" i flertall vil ikke komme opp.

MERK! Hvis man ønsker et utividet søk med feks både "kajakk" og "kajakktur" som begrep, kan man skrive feks "kajakk" avsluttet med * (dvs: kajakk*). Da vil man få opp alle som innhar stikkord som begynner på kajakk....! Kjekt når det er ønskelig.

6. Valg av ÅRSTID

Man kan også velge årstid ved å krysse av for ønsket årstid, men kryss ikke av alle årstider på en gang - for da må en heller sette ingen kryss.

7. Generelt

Nederst i venstremenyen kan man også velge antall bilder pr side, eventuelt nullstille søk eller tømme handlekurven.

  

Valgmuligheter i TOPPMENYEN

Her finner du, SE BILDER, VIS I KART og HANDLEKURV.

Når man har gjort et søk vil ditt søk listes under Se bilder. Her kan du videre klikke Vis i Kart hvis du ønsker å se alle bildene, du har fått listet i ditt søk, samlet i et større kart på et sted. 

MERK! Det kan ta litt tid før kartet vises, siden det er mye data som skal listes i ett og samme kart. Men når du er kommet inn, vil det går raskere. 

  

SYMBOLFORKLARINGER

Når man får en ulisting av utvalgte av bilder basert på et søk eller at man klikker direkte på "Se Bilder" knappen, kan man videre benytte en av flere små "icons-knapper" under hvert bilde. Disse er unik for det enkelte bildet. Bildet til høyre viser et eksempel på dette.

  

Ved å klikke på facebook knappen vil man kunne dele bildet med sine facebook-venner.
Denne klikker man på får å vise bildet i fullskjerm.
Hvis man ønsker å få bilde opp i et eget vindu, klikker man her. Linken du så får opp i topp kan du kopiere å sende til den du ønsker.
Denne gir utvidet informasjon om gjeldende bilde. Man kan eventuelt også bare klikke på selve bildet.
Når man ønsker å legge et bilde til Handlekurven, klikker man på dette symbolet.
Dette betyr at bildet allerede er lagt til handlekurven. Klikker man på dette symbolet vil det bli tatt ut av handlekurven igjen.
GRØNN fargekode betyr at bildene kan benyttes av alle sålenge de generelle retningslinjer overholdes (se retnigslinjer for bruk i kolonnen til venstre).
GUL fargekode betyr at det skal innhentes samtykke til den aktuelle bruken fra innehaver eller den som har opphavsrett. Den som skal bruke fotografiet er ansvarlig for at slikt samtykke er innhentet.
RØD fargekode betyr at bildene kun kan benyttes av virksomheter med spesiell avtale om dette. Evt. bruk og honorar for disse bildene må avtales med fotograf eller NordNorsk Reiseliv as direkte.

Personværnerklæring

Under forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn informasjon om våre besøkende og brukere. Brukernes tillit er viktig for oss, og vi er opptatt av å ivareta ditt personvern.

1. Innledende bestemmelser

Denne personvernerklæringen gjelder for foto.nordnorge.com, og tilknyttede publikasjoner og tjenester.

2. Derfor lagrer vi informasjon

Vi lagrer informasjon av flere grunner:

 • For at systemet skal kunne kjenne igjen brukerne våre, for å kunne bruke tjenestene
 • For å ha en bekreftelse på kjøp/påmelding
 • For at brukerne våre skal kunne melde seg på våre arrangement
 • For målretting og fjerning av annonser og redaksjonelt innhold som er relevant/irrelevante for deg
 • For å kunne sende deg oppdatert informasjon om kurs og konferanser du har meldt deg på
 • Utvikle og forbedre våre tjenester gjennom å forstå hvordan de brukes
 • Behandling av søknader 

3. Dette bruker vi ikke informasjonen til

Informasjon du oppgir til oss blir kun lagret i våre systemer. Informasjonen vil ikke selges videre, og vil kun benyttes til å gi deg som bruker mer relevant informasjon og bedre tjenester.

Tredjeparter (som Google Analytics og Facebook Pixel) vil kunne hente ut IP-adresse og data basert på dine surfemønstre. Vi er pliktig å påse at disse tredjepartene behandler data i tråd med norsk regelverk.

4. Slik samles opplysningene inn

Anonyme opplysninger

Det blir loggført hvilke nettsider som er besøkt, tidspunkt, nettleser og fra hvilken IP-adresse besøket kommer fra. 

Personopplysninger

Registrering av brukerkonto

Ved registrering av brukerkonto lagrer vi e-postadresser.

Vi kan også lagre valgfrie opplysninger som fullt navn og telefonnummer.

Påmelding til kurs og konferanser

Ved påmelding til våre kurs og konferanser vil vi kun lagre den informasjonen du selv oppgir ved påmelding.

5. Informasjon som lagres lokalt

Vi bruker eksempelvis informasjonskapsler til å lagre anonym identifikasjon lokalt i din nettleser. Disse brukes til å forbedre brukeropplevelsen. F. eks å huske skjemadata som er skrevet inn, slik at disse blir husket til senere bruk.

Vi inkluderer også elementer fra tredjepartstjenester som f. eks Facebook, Linkedin, Twitter og Google+, som laster sine egne informasjonskapsler som lesere har på disse tjenestene fra før.

5b. Hvordan lagrer vi dataene?

 • Data lagres hos Seria sin underleverandør Cerpus, som har driftsmiljøet hos Blix Solutions i Oslo. Backup som er eldre enn 1 år, er også lagret offline, i brannsikker safe i Bodø. Passord lagres krypteret. 

5c. Hvor lenge lagrer vi dataene?

 • Data lagres så lenge nettsiden er i drift. 

6. Behandling av personopplysninger / cookies

Personopplysninger vil bli lagret i vår database, behandlet og publisert i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven, og slik det fremgår nedenfor.

Se personopplysningsloven hos Lovdata. Mer om grunnleggende personvern, se «Hva er en personopplysning?» hos Datatilsynet.

Når det gjelder samtykke til bruk av informasjonskapsler (cookies), reguleres dette av ekom-loven. Mer om dette finner du også på Datatilsynets side om informasjonskapsler.

7. Behandlingsansvarlig

Dine personopplysninger vil bli behandlet av Seria AS, som er behandlingsansvarlig, og våre IT-leverandører for det formål å levere tjenester og for å bedre tjenestene. 

Vi engasjerer dessuten noen ganger andre firmaer for å bidra til vår utvikling, og vi kan i slike tilfeller gi disse firmaene de opplysninger de trenger for å utføre dette. Dine personopplysningene vil for øvrig ikke utleveres til andre uten at du har gitt ditt samtykke, eller vi er rettslig forpliktet til utlevering.

Dine personopplysninger lagres innenfor EU/EØS-området, og iht. norsk personvernlovgivning.

8. Registrert profildata, innsyn og retting

Opplysningene du selv gir ved registrering (navn, epost etc.) og ved redigering av denne profil benyttes for å levere og videreutvikle tjenesten, samt til analyse og til statistisk formål.

 • Det er du selv som registrerer informasjonen i vår database.
 • Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og dersom de er uriktige eller ufullstendige, kan du få dem rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss.
 • Du har rett til å be om å få dine personopplysninger slettet fra våre databaser. Dette imøtekommer vi så lenge tjenesten du vil slettes fra ikke har særegne krav og begrunnelser for å ta vare på dataene dine.
 • Ved mistanke om grovt feilaktige opplysninger i brukerprofil kan vi slette din konto uten nærmere saksgang.

8b. Den registrertes rettigheter inkluderer også

 • Du har rett til å anmode om begrensning av behandlingen.
 • Du har rett til å protestere på behandlingen.
 • Du har rett til dataportabilitet.
 • Du har rett til å klage til datatilsynet.
 • Du har rett til når som helst å tilbakekalle ditt samtykke.

9. Slik forhindrer du at informasjonskapsler lagres

Du kan slette informasjonskapsler fra din harddisk når som helst, men dette gjør at dine personlige innstillinger forsvinner.

Du kan også endre innstillingene i din nettleser slik at den ikke tillater at informasjonskapsler lagres på din harddisk. Dette gir imidlertid dårligere funksjonalitet på visse nettsider, kan forhindre tilgang til sider som krever innlogging og gjøre at deler av innhold og enkelte funksjoner ikke blir tilgjengelige.

For å unngå at såkalte anonyme identifikatorer blir lagret, må du deaktivere javascript i nettleseren din. Javascript er imidlertid nødvendig for at mange grunnleggende funksjoner på nettsidene skal fungere.

Hvis du ønsker kontroll over hvilke tredjeparter som benytter teknologien til ulike formål, anbefaler vi verktøy som Ghostery og Disconnect.

For mer informasjon om informasjonskapsler og innstillinger henviser vi til allaboutcookies.org.

10. Kontaktinformasjon

Nordnorsk Reiseliv AS

org.nr. 994153862

Postadresse:    Postboks 1163, 9504 Alta
Telefon: +47 901 77 500
Epost:     post@nordnorge.com